Ubezpieczenia w kredycie hipotecznym

Napisane przez barczakmichal / 24 maja 2017 / Bez kategorii / 0 Komentarze

Wybierając kredyt hipoteczny musisz mieć świadomość, że będziesz miał do czynienia z ubezpieczeniami. Niektóre z nich są obowiązkowe inne dobrowolne.

Krótka charakterystyka ubezpieczeń poniżej.

 

Ubezpieczenie niskiego wkładu to, dodatkowe zabezpieczenie kredytu hipotecznego, którego wysokość przekracza ustalony przez bank poziom LTV*. Ubezpieczenie to stosuje się, gdy kredytobiorca nie wnosi wkładu własnego w wystarczającej wysokości wymaganej przez Bank. W większości przypadków wymagany wkład, to 20 %, zatem jeśli nie dysponujesz gotówką porywającą wkład lub nie chcesz go wnosić w pełnej wysokości, to musisz go ubezpieczyć i pokryć jego koszty. Obecnie banki pobierają składkę poprzez podniesienie marży w okresie ubezpieczenia  od 0,2 % do 0,6%.

Zobacz przykład:

*LTV to stosunek kredytu do wartości nieruchomości. Żeby go obliczyć musimy kwotę kredytu 270 000/(podzielić przez) wartość nieruchomości 300 000 i pomnożyć * 100% i wyjdzie nam  LTV w wysokości 90%.

 

Przykład nr 1- dla ubezpieczenia niskiego wkładu własnego:

Wartość nieruchomości 300 000

Kwota kredytu 270 000

Bank wymaga abyś wniósł 20% w tym przykładzie to 60 000zł (300 000*20%= 60 000).

Twój wkład własny to 30 000 zł

Brakujący wkład to 30 000zł

LTV 270 000/300 000 =90%

 

Składka ubezpieczeniowa: podniesione oprocentowanie o 0,25% w skali roku

Wysokość składki Ubezpieczeniowej wyniesie 38zł miesięcznie. Zostanie ona doliczona do raty kredytowej przez 65 miesięcy. Łącznie zapłacisz 2470 zł  przy kredycie na 30 lat.

Dlaczego 65 miesięcy? Odbywa się to godnie z harmonogramem. 30 lat będzie trwała spłata brakującego kapitału w wysokości 30 000zł.

 

Przykład numer 2 dla ubezpieczenia niskiego wkładu własnego  

Jeśli kredyt zaciągniesz np. na 20 lat, to zachowując wszystkie parametry z przykładu powyżej:

Wysokość składki Ubezpieczeniowej wyniesie 35zł miesięcznie, która to zostanie doliczona do raty kredytowej przez 37 miesięcy. Łącznie zapłacisz 1295zł przy kredycie na 20 lat

Dlaczego 37  miesięcy? Odbywa się to godnie z harmonogramem. 20 lat  będzie trwała spłata brakującego kapitału w wysokości 30 000zł.

 

 

Uwaga!

Ubezpieczenie płatne jest tak długo, aż saldo zadłużenia spadnie poniżej wymaganego przez bank poziomu LTV np. 80%. Wysokość składki ubezpieczenia niskiego wkładu własnego zależy od kwoty jaką bank musi ubezpieczyć, wysokości samej składki w poszczególnych bankach oraz okresu na jaki bierzesz kredyt.

 

Ubezpieczenie pomostowe: to DODATKOWE, obowiązkowe zabezpieczenie kredytu hipotecznego dla Banku, do momentu prawomocnego wpisu hipoteki w księgi wieczystej. Bank ubezpiecza kredyt w towarzystwie ubezpieczeniowym, a koszty przerzuca na klienta. Zwykle banki podnoszą marżę w tym okresie od 0,3% do nawet 2,5% od całej kwoty kredytu lub od aktualnie wypłaconej kwoty (dla kredytu wypłacanego w transzach).

Ubezpieczenie to, jest swoistym zabezpieczeniem dla Banku pieniędzy, które pożyczają.

 

Przykład dla ubezpieczenia pomostowego :

Wartość nieruchomości 300 000

Kwota kredytu 270 000

Okres kredytowania 30lat

 Składka ubezpieczeniowa: podniesione oprocentowanie o 1% w skali roku

Wysokość składki Ubezpieczeniowej wyniesie 157zł miesięcznie, Ubezpieczenie przestajesz płacić dopiero wtedy, gdy dostarczysz do banku prawomocny odpis z księgi wieczystej z wpisaną hipoteką na rzecz banku, na pierwszym miejscu w dziale IV KW.

Uwaga!

Jeśli kupujesz mieszkanie na rynku pierwotnym spodziewaj się wyższych kosztów tego ubezpieczenia ze względu na fakt że nowe mieszkanie nie ma jeszcze założonej KW a procedury sądowe i administracyjne związane z nowym mieszkaniem potrafią trwać kilka lub kilkanaście miesięcy.

Ubezpieczenie nieruchomości: dodatkowe zabezpieczenie kredytu hipotecznego obligatoryjnie stosowane przez Banki na wypadek ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę odpowiadającą wartości nieruchomości. Średnio ok. 100zł rocznie na każde 100 tyś kredytu.

 

Uwaga!

Jeśli wybierzesz ubezpieczyciela innego niż proponuje ci bank to, co roku będziesz zobowiązany dostarczyć cesje z polisy ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki.

Jeśli posiadasz kilka polis ubezpieczenia nieruchomości np. w banku z kredytem i w pakiecie np. z ubezpieczonym samochodem. To w przypadku zajścia zderzenia objętego ubezpieczeniem np. spaleniem domu będziesz musiał wybrać tylko jedną polisę z której otrzymasz odszkodowanie.  

Ubezpieczenie na życie: dodatkowe zabezpieczenie kredytu hipotecznego, w niektórych Bankach obligatoryjne w innych obowiązkowe, ale tylko w określonych przypadkach np., gdy jest tylko jeden kredytobiorca, lub ze względu na wiek kredytobiorcy. Koszty ubezpieczenia na życie wahają się od kilkudziesięciu do kilkuset złotych w zależności od kwoty kredytu, Banku oraz wariantu ubezpieczenia. Warto zapoznać się ze szczegółami OWU przed zawarciem takiego ubezpieczenia.

Uwaga!

Jeśli posiadasz kilka polis ubezpieczenia na życie, to w przypadku zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem np. śmierci twoja rodzina może skorzystać z każdej polisy osobno.

Ubezpieczenie od utraty pracy dodatkowe zabezpieczenie

stosowane przez niektóre Banki często połączone z promocją „braku prowizji za udzielenie kredytu”. Koszty takiego ubezpieczenia wahają się zwykle między 2%-3% kwoty kredytu i są płatne jednorazowo na określony czas 2-4 lata lub płatne miesięcznie przez cały okres trwania ubezpieczenia.

Uwaga!

Ubezpieczenia od utraty pracy często mają wyłączenia i spore ograniczenia, które w większości przypadków skutecznie uniemożliwiają ewentualne skorzystanie ze świadczenia. Koniecznie uważnie przeczytaj OWU.

W większości przypadków Bank nie pozostawia wyboru.

Jeśli jednak masz możliwość doboru rodzaju ubezpieczenia, to zastanów się, czy ubezpieczenie jest Tobie niezbędne i czy wybór określonego ubezpieczenia przyniesie korzyści (np. spowoduje obniżenie prowizji lub marży, dzięki czemu oferta zyska na atrakcyjności).

Wybierając ofertę kredytową pamiętaj również o wielu innych czynnikach wpływających na jej korzyść.

 

Komentarze

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twój email neverie zostanie upubliczniony. Wymagane pola są oznaczone *